ปัญญาสชาดก/ภาคที่ 14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ปัญญาสชาดก
ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ ๕๐ เรื่อง
ภาคที่ ๑๔
สุวรรณสิรสาชาดก
พิมพ์ในงารปลงศพ
นางอรรถวสิษฐ์สุธี (ทรัพย์ ยมาภัย)
ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 • นางอรรถวสิษฐ์สุธี (ทรัพย์ ยมาภัย)
 • พ.ศ. ๒๔๑๖–๒๔๖๘


 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
 • ตำบลถนนราชบพิธ จังหวัดพระนคร
 • วันที่ ๑๐ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๗๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2470). ปัญญาสชาดก ภาคที่ 14. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงารปลงเพลิงศพนางอรรถวสิษฐ์สุธี (ทรัพย์ ยมาภัย) ปีเถาะ พ.ศ. 2470].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก