ผู้สร้างสรรค์:พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา
(พ.ศ. 2431–2512)
ข้าราชการชาวไทย นามปากกา เสฐียรโกเศศ
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

งาน[แก้ไข]

 1. "คำแถลง", ใน ปฐมสมโพธิกถา (2478) (ต้นฉบับ)
 2. จีน (2512) (ต้นฉบับ)
 3. บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ (2506) (ต้นฉบับ)
 4. บางเรื่องจากสารานุกรมไทย (2510) (เริ่มดัชนี)
 5. ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 6. ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง (2500) (เริ่มดัชนี)
 7. ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ (2500) (เริ่มดัชนี)
 8. ประวัติของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) (2507) (เริ่มดัชนี)
 9. ผีสางเทวดา (2495) (ต้นฉบับ)
 10. พิธีสมโภชเดือน ประเพณีทำบุญตักบาตร์ เรื่องสงกรานต์ (2496) (เริ่มดัชนี)
 11. รวมเรื่องสั้น (2498) (เริ่มดัชนี)
 12. รวมเรื่องสั้น (2500) (เริ่มดัชนี)
 13. เรื่องของชาติไทย (2498) (เริ่มดัชนี)
 14. เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง (2493)
 15. เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ (2498) (เริ่มดัชนี)
 16. เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (2487) (ต้นฉบับ)

เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป[แก้ไข]

งานที่สร้างสรรค์ร่วมกับพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ใช้นามปากกาว่า "เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป"

 1. กามนิต (2508) (เริ่มดัชนี)
 2. แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี (2481)
 3. เรื่องเบ็ดเตล็ด (2484) (เริ่มดัชนี)


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก