ผู้สร้างสรรค์:พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา
(พ.ศ. 2431–2512)
ข้าราชการชาวไทย นามปากกา เสฐียรโกเศศ และยังมีผลงานร่วมกับพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ใช้นามปากกาว่า เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

งาน[แก้ไข]

 1. บางเรื่องจากสารานุกรมไทย (พ.ศ. 2510) — ไฟล์
 2. ผีสางเทวดา (พ.ศ. 2495) — ดัชนี
 3. เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง (พ.ศ. 2493)
 4. เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2487) — ดัชนี

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก