แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือ
เรื่อง
แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี
ของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป
พิมพ์แจก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
อ.ท. พระอุปกรศิลปศาสตร์
(เจริญ อากาศวรรธนะ)
ณวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑


พิมพ์ที่โรงพิมพ์สยามพณิชยการ ถนนสีลม พระนคร
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ถนอม ปุณณะหิตานนท์ ผู้พิมพ์โฆษณา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • เสฐียรโกเศศ; และ, นาคะประทีป. (2481). แม่ย่านาง; วรรณคดี; และ, ราชาวดี. พระนคร: โรงพิมพ์สยามพณิชยการ. [พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ท. พระอุปกรศิลปศาสตร์ (เจริญ อากาศวรรธนะ) ณวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก