แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
คำนำ

นางจรวย อิศรศักดิ์ ณอยุธยา ได้มาแจ้งความแก่กรมศิลปากรว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์โท พระอุปกรศิลปศาสตร์ (เจริญ อากาศวรรธนะ) ผู้บิดา ประสงค์จะได้หนังสือสักเรื่องหนึ่งไปตีพิมพ์สำหรับแจกเป็นที่ระลึก ตกลงเลือกได้เรื่อง แม่ย่านาง เรื่อง ระเบง และเรื่อง ราชาวดี ของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป รวม ๓ เรื่อง กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามประสงค์

ขออนุโมทนาในกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานซึ่งเจ้าภาพบำเพ็ญเป็นมาตาปิตุปัฏฐานธรรมโดยฐานกตัญญูกตเวที ขอกุศลราศรีนี้จงอำนวยสุขสมบัติแด่อำมาตย์โท พระอุปกรศิลปศาสตร์ ตามสมควรแก่คติวิสมัยในสัมปรายภพเทอญ.

  • ช.บ.
  • กรมศิลปากร
  • วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๑