ผู้สร้างสรรค์:พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร), พระยา
(พ.ศ. 2422–2499)
เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เป็นข้าราชการชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ บรรดาศักดิ์ที่เคยมี ได้แก่ พระจรัสชวนะพันธ์ และ พระยาเมธาธิบดี ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์สุดท้าย
พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร) ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2474

งาน[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก