นิทานอีสป

จาก วิกิซอร์ซ
ตราครุฑ
ตราครุฑ
หนังสืออ่าน นิทานอีสป
มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
เรียบเรียง

องค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
(สาตร สุทธเสถียร)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ตราครุฑ
ตราครุฑ
หนังสืออ่าน นิทานอีสป
มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
เรียบเรียง

องค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
(สาตร สุทธเสถียร)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สารบัญ

 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
 • นายสนั่น บุณญศิริพันธุ์ เจ้าของ ผู้พิมพ์
 • ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๔๙๙

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • เมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร), พระยา. (2499). นิทานอีสป. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [องค์การค้าของคุรุสภาพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2499].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก