ผู้สร้างสรรค์:รพินทรนาถ ฐากุร

จาก วิกิซอร์ซ
ฐากุร, รพินทรนาถ
(พ.ศ. 2404–2484)
กวี จิตรกร และนักปรัชญาชาวเบงกอล
รพินทรนาถ ฐากุร

งาน[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]


งานบางงานหรือทุกงานของผู้สร้างสรรค์คนนี้เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เพราะได้เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1929


ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายใน ค.ศ. 1941 ดังนั้น งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 80 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือสั้นกว่านั้น นอกจากนี้ งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้อาจเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานท้องถิ่นไว้ยาวนานกว่านั้น แต่ใช้หลักเวลาสั้นกว่าสำหรับงานจากต่างแดนด้วย