ผู้สร้างสรรค์:เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระคลัง (หน), เจ้าพระยา
(พ.ศ. ?–2348)
ภาพวาดโดยเหม เวชกร ประกอบเรื่อง กากีกลอนสุภาพ หนึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์

งาน[แก้ไข]

 1. กากีกลอนสุภาพ (2503) (เริ่มดัชนี)
 2. เพลงยาวเล่นว่าความ (2459) (เริ่มดัชนี)
 3. ราชาธิราช (2432) (ต้นฉบับ)
 4. มหาเวสสันดรชาดก (2507) (เริ่มดัชนี)
 5. ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก และกลอนจารึก เรื่อง สร้างภูเขาวัดราชคฤห์ (2507) (เริ่มดัชนี)
 6. สมบัติอมรินทร์คำกลอน (2506) (ต้นฉบับ)
 7. สามก๊ก (2449) (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก