ผู้สร้างสรรค์:เทียนวรรณ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทียนวรรณ
(พ.ศ. 2385–2457)
พ่อค้า ทนายความ และนักวารสารศาสตร์ชาวสยาม นามปากกาว่า ต.ว.ส. วัณณาโภ
เทียนวรรณ

งาน[แก้ไข]

 1. งานของ ต.ว.ส. วัณณาโภ (2498) (เริ่มดัชนี)
 2. ไซอิ๋ว (2449) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3, 4, 5)
 3. เปาเล่งถูกงอั้น (2538) (เริ่มดัชนี)

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, โดย ราชบัณฑิตยสภา (2472) (ต้นฉบับ)
 2. ตำนานหนังสือสามก๊ก, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2471) (ต้นฉบับ)
 3. เทียนวรรณ, โดย สงบ สุริยินทร์ (2495) (เริ่มดัชนี)


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก