ผู้ใช้:Saranphat.cha

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข่าวถึงพิราลัย

มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มหาพรหม ณ น่าน)
กระทรวงมหาดไทย

 มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา(มหาพรหม ณ น่าน) ม.ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร. ๓ นายพลตรี ราชองครักษ์พิเศษ บุตรเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๘๙ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าราชวงศ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นเสนามหาดไทยจังหวัดน่าน และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าอุปราช พ.ศ. ๒๔๕๔ รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์เอก พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นมหาอำมาตย์ตรี พ.ศ. ๒๔๖๑ รั้งตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. ๒๔๖๒ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้ามหาพรหมสุรธาดา นันทบุราธิวาศวงศ์ บรมราชประสงค์สฤษดิรักษ์ นิตยสวามิภักดิ์อาชวาศัย ประสาสนนัยวิจิตร กิติคุณาดิเรก เอกโยนกมหานคราธิบดี เจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. ๒๔๖๓ เลื่อนยศเป็นมหาอำมาตย์โท

 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ป่วยโรคชรา ถึงพิราลัยวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ คำนวณอายุได้ ๘๕ ปี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

"ข่าวถึงพิราลัย". (๒๔๗๔, ๓๐ สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๔๘, ตอน ง. หน้า ๑๘๘๘–http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/1888.PDF.