ปูมสาธารณะทั้งหมด

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแสดงผลรวมปูมที่มีทั้งหมดของ วิกิซอร์ซ คุณสามารถค้นหาให้ละเอียดขึ้นโดยเลือกประเภทปูม ชื่อผู้ใช้หรือหน้าที่ต้องการ (ไวต่ออักษรใหญ่เล็ก)

ปูม
(ล่าสุด | แรกสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 13:19, 19 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/134 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "เมืองเชียงใหม่บ่ได้ ลาวกินสลี่จ้างเสีย ดังพระยาแขกอันอยู่รักษาเมืองน่านนั้น ครั้นรู้ว่าพระยาหลวงน่านได้กำลังศึก จักไปเอาเมืองเชียง ใหม่สันนั้น ก็ผ้ายไปเชีย...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 19:51, 18 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/114 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "แก้วแหวนกับเด็กหญิงผู้ ๑ หนีออกเมืองดำดอนซ่อนป่าไปได้หลายวันมากนัก ก็ไปฮอดเถียงไร่ที่ ๑ นางก็ขึ้นอยู่เถียงไร่ที่นั้นหั้นแล ฮอดในคืนวันนั้น นางก็ประสูตรได้ล...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 19:43, 18 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/135 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "วันนั้น แผ่นดินพอไหวแล เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ได้เสวยเมืองน่านครั้งต้นได้ ๗ ปี ก็ได้หนีไปอยู่เมืองล้านช้างนานได้ ๗ ปี ก็ได้กลับมาเสวยเมืองตนดังเก่าหั้นแล ท่านเส...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 09:13, 14 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/136 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม|"0.8"px}}ครั้นเถิงปีดับเม้า จุลศักราชได้ ๙๗๗ ตัว เดือน ๕ ท้าวพระยาทั้งหลายมีเมืองเชียงใหม่เปนเค้าก็พร้อมกันมาอาราธนาเชิญเจ้าศรีสองเมืองพลศึกซ้ายไชยสงครามเจ้าน...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 09:07, 14 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/137 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม|"0.8"px}}ตั้งแต่นั้นมามหากระษัตริย์เมืองพิงเชียงใหม่สาบสูญสุดเสี้ยงไปแล้ว เช่นเจ้าพลศึกซ้ายไชยสงครามได้เสวยเมืองน่านแล้ว ได้ไปเปนพระเจ้าเมืองพิงเชียงใหม่วั...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 08:59, 14 มีนาคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/138 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ครั้นเถิงปีดับเป๋า จุลศักราชได้ ๙๘๗ ตัว เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค่ำ วันพฤหัศบดีฤกษ์ ๒๒ ตัว ชื่อพรหมิปาลฤกษ์ พระยาหลวงเมืองนครยกเอากำลังศึกมาคุมเอาเมืองน่าน เข้าทางประตูท...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 11:18, 17 มกราคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/139 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "มวล ตั้งแต่ปีดับเม้ามาฮอดปีเบิกยี่ได้ ๑๔ ปีนั้น ท่านก็กระทำสร้างแปงบ่ได้หยุดยั้งตราบบริบวรณ์หั้นแล ฯ {{ฟม|"0.8"px}}ในปีเบิกยี่จุลศักราชได้ ๑๐๐๐ ตัว เดือน ๙ ปฐมขึ้น ๒ ค...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 11:12, 17 มกราคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/140 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "น่านได้แล้ว จับเอาตัวพระยาแหลมุมลงไปเมืองใต้ ลวดไปฉิบหายเสียเมืองใต้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่าพระยาโขง ว่าอันแล ได้ ๔๕ เช่นท้าวแล ฯ {{ฟม|"0.8"px}}ครั้นเถิงปีดับไส้ จุลศั...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 11:04, 17 มกราคม 2565 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/141 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม|"0.8"px}}ดังเจ้าพระยาเมืองราชานั้นไปอยู่เมืองล้านช้างบ่นานเท่าใด ก็หนีไปเมืองใต้พุ่นหั้นแล ได้ ๔๗ เช่นท้าวแล ฯ {{ฟม|"0.8"px}}ทัพม่านครั้นเถิงเมืองแล้วก็กระทำอันตรายแ...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 13:17, 25 ธันวาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประวัติเจ้าสิทธิสาร (๑๑๘-๑๒-๑๗).pdf/1 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "160px|center {{กลาง|ประวัติเจ้าอุปราช นครเมืองน่าน|แบบ=font-size:140%}} {{ช่องว่าง}}เจ้าอุปราช (สิทธิสาร) เปนบุตรที่ ๕ ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่าน เปนน้องที่ ๒ ร่วม...") ป้ายระบุ: ยังไม่พิสูจน์อักษร แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 10:31, 24 ธันวาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ประวัติเจ้าอุปราชนครเมืองน่าน (สร้างหน้าด้วย "ประวัติเจ้าอุปราช นครเมืองน่าน เจ้าอุปราช (สิทธิสาร) เปนบุตรที่ ๕ ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครเมืองน่าน เปนน้องที่ ๒ ร่วมมารดาเดี๋ยวกันกับเจ้าสุริยพงษ์ผริตเด...")
 • 22:23, 22 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ศุภอักษรเมืองน่าน ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1249 (สร้างหน้าด้วย "{{ก|ศุภอักษรนครเมืองน่าน|บ=font-size:130%}} {{ขวา|เขียนที่นครเมืองน่าน}} {{ก|ณวัน ๔ เดือน ๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนนพศก ๑๒๔๙}} {{ช่องว่าง}}ศุภอักษรข้าพพระพุทธเจ้า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ๑ เจ้าน...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 18:41, 22 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย (27 กันยายน 2434) (สร้างหน้าด้วย " {{หัวเรื่อง <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อ = ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย | ปี = 2434 | ผู้สร้างสรรค์ = | บรรณาธิการ = | ผู้แปล = | ส่วน = | ผู้มีส่วนร่วม = | ก่อนหน้า = | ถัดไป = | หมายเหตุ = <!-- ข...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 18:32, 22 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ผู้สร้างสรรค์:เจ้าอนันตวรฤทธิเดช (สร้างหน้าด้วย "{{ผู้สร้างสรรค์ <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อต้น = เจ้า | ชื่อท้าย = อนันตวรฤทธิเดช | ชื่อย่อ = อ | เรียงชื่อ = yes | ศักราช = พ.ศ. | ปีเกิด = 2348 | ปีตาย = 2434 | รูป = | บรรยายรูป = {{PAGENAME}} | ตั้งตรง = | อธิบาย =...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 12:38, 21 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ข่าวถึงพิราลัย (สร้างหน้าด้วย " {{ก|ข่าวถึงพิราลัย|บ=font-size:180%}} {{rule|width=9em|height=7px}} {{ก|มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มหาพรหม ณ น่าน)}} {{ก|กระทรวงมหาดไทย}} {{rule|width=13em|height=4px}} {{ช่องว่าง}}มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา(มห...")
 • 01:28, 20 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช (๑๗ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) (สร้างหน้าด้วย "{{ก|เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช|บ=font-size:100%}} {{ก|วันที่ ๑๗ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) }} เวลาบ่าย ๕ โมงครึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิ...")
 • 00:11, 20 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย (สร้างหน้าด้วย "{{ก|ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย}} เจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดี เจ้านครเมืองน่าน ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย...")
 • 23:52, 19 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/142 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "มากแล ครั้นข้าศึกหนีแล้ว ตัวน้อยอินทร์ผู้นั้นมันเปนผู้ฉลาดยังรอดตัวอยู่ได้ มันค่อยเคาะลมเอาพวกพลคนทั้งหลายซึ่งอันไปลี้ซ่อนอยู่นั้นเข้ามาตั้งอยู่บ้านเมือง...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:45, 19 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/143 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย " เจ้าฟ้าเมียวซาท่านได้มาเปนเจ้าแต่งเมืองน่านแล้ว ท่านก็พร้อมกับพระนาซ้ายแลพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลาย สร้างแปงแกนธาตุเจ้าติดต่อแกนธาตุ แลแปงเกิ้งขึ้นใส่ ๗ ใบ ใน...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:50, 19 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/113 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "กับด้วยพระยาภูคาตนปู่ก่อนจ๊ะแด ดังเมืองวรนครที่นี้กูพี่ก็จักมอบปงวางไว้แก่นางทั้งมวลแล เสนาอามาตย์ทั้งมวลหื้ออยู่เสวยก่อนจ๊ะแดบัดนี้คัพภะแห่งนางก็มี ผิวา...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:44, 19 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/112 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม}}ส่วนเจ้าขุนฟองนั้น ท่านได้เปนพระยาแล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติในเมืองวรนครที่นั้น ก็มีลูกชายตน ๑ เจ้าขุนฟองตนพ่อก็จิงใส่ชื่อเบิกบายว่า เจ้าเก้าเกื่อน ว่าอัน...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:38, 19 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/111 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "เจ้ากูเยียะกรุณาตั้งบ้านเมืองตั้งหื้อแก่เผือข้าแด่เทือะ ว่าอันแล้ว พระยาเถรกล่าวว่า เขือเจ้าทั้ง ๒ พี่น้องใคร่เปนท้าวพระยาดังอันดีแล เราหากจักรำพึงต่อเจ้าท...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 10:47, 16 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ผู้สร้างสรรค์:เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (สร้างหน้าด้วย "{{ผู้สร้างสรรค์ <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อต้น = เจ้า | ชื่อท้าย = มหาพรหมสุรธาดา | ชื่อย่อ = ม | เรียงชื่อ = yes | ศักราช = พ.ศ. | ปีเกิด = 2389 | ปีตาย = 2474 | รูป = | บรรยายรูป = {{PAGENAME}} | ตั้งตรง = | อธิบาย =...")
 • 10:15, 16 พฤศจิกายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ผู้ใช้:Saranphat.cha (สร้างหน้าด้วย "{{ก|ข่าวถึงพิราลัย|บ=font-size:180%}} {{rule|width=9em|height=7px}} {{ก|มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มหาพรหม ณ น่าน)}} {{ก|กระทรวงมหาดไทย}} {{rule|width=13em|height=4px}} {{ช่องว่าง}}มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มห...")
 • 08:49, 29 ตุลาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/110 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ดังลูกตนนั้นแล ครั้นมาบ่นานเท่าใด ไข่หน่วยใส่กวยฝ้ายนั้น ก็เกิดแตกออกมาเปนบุรุษผู้ชายถ้วน ๒ ทรงรูปโสม โนมพรรณวรรณะอันงามเสมอกันทั้ง ๒ คนหั้นแล พระยาภูคาก็เลี...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 08:47, 29 ตุลาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/109 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ก|ตอนที่ ๑ |บ=font-size:140%}} {{ก|ว่าด้วยราชวงษ์ภูคามาสร้างเมืองปัว|บ=font-size:120%}} {{สกอ|sp|20|fl|12|sp|5|fc|14|sp|5|fc|14|sp|5|fr|12|sp|20}} {{ฟม}}ตัรายมานุปุพ์พิกถา จักจาลำดับมาแต่ต้น นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเพิงรู้ในร...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:20, 7 กันยายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/52 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม}}ลูกเจ้าลาวกัดชื่อลาวกืน อายุได้ ๔๕ ปี ได้เสวยเมืองแทนพ่อ ในปีเต่าไจ้ ท่านอยู่เสวยราชสมบัตินานได้ ๑๗ ปี อายุ ได้ ๖๑ ปี สิ้นแก่กรรมสู่โลกน่า ในปีเปิกสี คือปีมโ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:17, 7 กันยายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/51 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "คือปีจอสัมฤทธิศก ศักราชได้ ๑๒๐ ตัว ท่านเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองเงินยางเชียงแสน แทนพ่อตนอายุได้ ๑๔ ปี ท่านเสวยเมืองนานได้ ๔๕ ปี อายุได้ ๘๖ ปีไปสู่ปรโลก มีในปีกัด...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:15, 7 กันยายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/50 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ก็ไม่ได้ยินเสียงขานตอบสักคำ เจ้าก็กลับคืนมาหาพี่ทั้งสอง ก็ไม่เห็นเท่า เห็นแต่ก้อนผาติดรูปูไว้ฉันนั้น เจ้าลาวเกาโกรธก็บ่นว่าพี่น้องกันแท้ชวนกันมาหากิน พี่ท...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:10, 7 กันยายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/49 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ตอนที่ ๕ เรื่องลูกหลานพระยาลาวจังกรราช ส่วนว่าพระยาลาวจังกรราชเจ้า ก็อยู่เสวยเมืองเงินยางเชียงแสน แลเมืองฝางเชียงรายที่นั้นทั้งมวญ แล้วท่านมี ราชบุตรสามตน ต...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 21:10, 7 กันยายน 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/48 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "เงินยังเชียงแสน ว่าดังนั้นแล ที่แท่นเงินแลต้นหมากทันคือต้นพุดทรา ที่ท่านเอาอุปปาติกะนั้น ท่านก็สร้างให้เปนวัด แล้วก็เรียกว่าวัดกาแก้วดอนพัน คือ พุดทรา ว่าดั...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 17:32, 28 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/47 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ก็มีอาชญาบอกกล่าวท้าวพระยาทั้งหลายเก้าร้อยเก้าสิบแปดเมือง ให้รับเอาอาชญาพระยาลาวะจะกะระราชนั้นแล ท้าวพระยาทั้งหลายเก้าร้อยเก้าสิบแปดเมือง ครั้นว่ารับเอาบ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 17:30, 28 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/46 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "อันได้ ๑๖ ปีนั้น ทุกคนมีโฉมโนมพรรณอันงามล้วนถ้วนทุกแห่ง คนทั้งหลายมาเห็นจึงพูดจากันว่า คนทั้งหลายฝูงนี้ จากทางใดมาจา ว่าดังนั้นแล้ว คนทั้งหลายซึ่งได้มาเห็นก...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 17:28, 28 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/45 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ลานนาไทยด้วยแด่ ในเมืองลานนาไทยนั้นเปนที่ตั้งสาสนา หาเจ้ากระษัตริย์ไม่ได้ ว่าฉันนั้น เมื่อนั้นอินทาธิราชเจ้า ก็ รับเอาปฏิญาณแห่งอนุรุทธธรรมิกราชแล้ว เมื่อน...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 17:27, 28 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/44 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "เกิด ศักราชสี่ร้อยห้าสิบหกตัว ก่อเวียงลำพูน ศักราชได้ ๔๕๘ ตัว นางจามเทวีลุกแต่เมืองตะบองละโวขึ้นมากินเมืองลำพูน อินทวรยศ มหันตยศ เกิดปีนั้น นางจามเทวีกินเมือ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:20, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/230 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ช่องว่าง}}เมื่อนั้นเจ้ามหาอุปราชาท่านก็ได้แต่งหื้อเจ้านายผู้ใหญ่ผู้น้อยลงไปกราบทูลพระมหากระษัตริย์เจ้าในกรุงเทพมหานครด้วยเจ้าอนันต์ฯ ถึงแก่พิราไลยไปสู่โ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:15, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/229 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "บ่นานเท่าใดก็ถึงแก่อสัญกรรมไปสู่โลกภายน่าหั้นแล บุตรชายที่ ๒ ชื่อเจ้าน้อยบัวเลียว บุตรชายที่ ๓ ชื่อเจ้าหยั่งคำเขียว ตนนี้ได้เปนพระแล้วก็ตาย สักน้ำหมึกไปสู่โ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:10, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/228 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "แล้วอยู่มาบ่นานเท่าใดก็ได้เปนเจ้าเสวยเมืองแทนพ่อแห่งตน แลบุตรชายที่ ๓ ชื่อเจ้าสาร ตนนี้ได้เปนเจ้าสุริยวงษา แล้วบ่นานเท่าใดก็ได้เปนเจ้าราชวงษ์ แต่นั้นมาบ่นา...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:06, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/227 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ช่องว่าง}}ตราบเถิงวัน ๑๔ ค่ำ ในวัน ๑๕ ค่ำเพ็งนั้น ก็กระทำพุทธาภิเศกฉลองยังพระอุโบสถวัดช่างคำ แลฟังพุทธาภิเศก ๖ ผูก เถิงวันเดือนยี่ลงค่ำ ๑ ก็เปนที่เสร็จแล้วบริบ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 23:01, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/226 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ช่องว่าง}}ในจุลศักราชนั้นสิ่งเดียว ท่านก็ได้เบิกเอาของราชสมบัติออกจ้างเขียนธรรมต่อไปแถมดังแจ้งต่อไปนี้ คือ ปิฏกทั้ง ๓ มี ๔ ผูก อานิสงสวิสุทธิมัคค ๑๐ ผูก นิกายท...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:59, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/225 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "พระสงฆเจ้าสร้างเขียนเสี้ยง ๕๖ แถบปลายบี้แล ครั้นบริบวรณ์แล้วในจุลศักราช ๑๒๔๕ ตัวปีนั้นสิ่งเดียว ท่านก็ซ้ำได้สร้างยังหอพระธรรมเจ้าหลัง ๑ แปงเปนมณฑปมุงด้วยแผ่...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:57, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/224 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "๕ ผูก ทีฆนิกาย ๗ ผูก สังยุตตนิกาย ๑๑ ผูก สุวัณณหงสคำ ๖ ผูก ปาฬีสัททาทั้ง ๘ มี ๘ ผูก สุวัณณขางคำ ๓ ผูก สร ทมานพ ๑ ผูก นอุนญาตสัพพสูตร ๑ ผูก สเพาโทน ๑ ผูก อถาปาล ๒ ผูก จูฬวิป...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:56, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/223 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ฟม}}เถิงจุลศักราชได้ ๑๒๔๒ ตัวปีกดสีนั้น ท่านก็ได้เบิกของราชสมบัติออกจ้างสร้างเขียนธรรมต่อไปแถม มีดังจะแจ้งต่อ ไปนี้ คือ ปิฎกจริยา ๑๐ ผูก พระเวสฉบับเมืองหาร ๑๖...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:55, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/222 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "๑๖ ผูก พระเวสฉบับมุกมุ่นทรายมูล ๑๖ ผูก พระเวสฉบับน่านเก่า ๑๖ ผูก มิลินทปัญหา ๑๖ ผูก สมุทโฆส ๘ ผูก โว หารอภิธัมม ๙ ผูก เวทมูลคันถี ๔ ผูก สุวัณณเห็นคำ ๗ ผูก ปัญจวุฒ ๑ ผูก...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:53, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/221 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "เสี้ยงสามหมื่น ทองเสี้ยงหกพันปลายหนึ่งร้อย แก้วเสี้ยงสามแสนสามหมื่นสองพัน คำปิวเสี้ยงห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย รักเสี้ยง ๓๕ ไห ปลาย ๑๖ บอก หางเสี้ยง ๑๘ ห่อ น้ำมัน...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:53, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/220 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ช่องว่าง}}เถิงวันเดือน ๖ เพ็งนั้น ท่านก็กระทำพุทธาภิเศกเบิกบายฉลองวัดหลวงภูมินทรหั้นแล เถิงวันเดือน ๖ ลงค่ำ ๑ ก็ได้โอกาศหยาดน้ำหื้อทานบริบวรณ์แล้ว น่าบ้านแลห...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:49, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/219 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "{{ช่องว่าง}}อนึ่งด้วยพระวิหารหลวงภูมินทราชากลางเวียงนครเมืองน่าน อันท่านได้ก่อแรกตั้งต้นปลูกแปงสร้างสามาตั้งแต่ศักราชได้ ๑๒๒๙ ตัว ปีเมิงเม้าเดือน ๖ ขึ้นค่ำ ๑ เ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:42, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/218 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "ได้บูชากัณฑ์ครั้งนี้รวมมี ๓๑๖ กัณฑ์ วัตถุห้อยแขวนกัณฑ์ละ ๒ แถบรูเปีย เจ้ามหาอุปราชาบูชาเปนคิ่นท่าน ๕๐ กัณฑ์ เจ้าราชวงษ์บูชาเปนกัณฑ์คิ่น ๑๐ กัณฑ์ เจ้าสุริยบูชา...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:39, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/217 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "สัทททั้ง ๘ มี ๘ ผูก ปาฬีสูญญ ๑๘ ผูก โยชนาสสัททา ๑๙ ผูก ปาฬีพระสิหิงค์ ๑ ผูก นิสัยห้าสิบชาติมัด ๒ มี ๑๐ ผูก นิสัยห้าสิบชาติมัด ๓ มี ๑๐ ผูก นิสัยห้าสิบชาติมัด ๔ มี ... ผูก นิ...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 • 22:37, 27 สิงหาคม 2564 Saranphat.cha คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๐) - ๒๔๖๑.pdf/216 (ยังไม่พิสูจน์อักษร: สร้างหน้าด้วย "อสีตินิปาต ๖ ผูก สุนันทอสังเขยย ๕ ปัญญาสนิปาต ๓ ผูก ทีฆนิกายโทส ๑ ผูก สัฏฐีนิปาต ๓ ผูก ตำนานละแวก ๑ ผูก ปาติโมกข์ ๑ ผูก นิสัย ๑๒ ผูก มหาวัคค .... ผูก วิมานวัตถุ ๖ ผูก วันตุช...") ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(ล่าสุด | แรกสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)