พงศาวดารเมืองตรังกานู

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารเมืองตรังกานู มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พงษาวดารเมืองตรังกานู". (2457). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (น. 100–117). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทานในงานศพฟักทองราชินิกูล พ.ศ. 2457).
2 "พงศาวดารเมืองตรังกานู". (2470). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2 (น. 113–130). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2470].