พงศาวดารเมืองพัทลุง (หมื่นสนิทภิรมย์)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู พงศาวดารเมืองพัทลุง
พงศาวดารเมืองพัทลุง มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 สนิทภิรมย์ (นิ่ม), หมื่น. (2473). "พงษาวดารเมืองพัทลุง". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (น. 128–134). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [นางสวิง เสวตะทัต พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันตำรวจเอก พระยาอาชญาพิทักษ์ (เกษ สุนทรรัตน์) เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2473].
2 ________. (2476). "พงษาวดารเมืองพัทลุง". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (น. 128–134). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะศิริ) พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพิทักษ์สาครเกษตร (หยวก ลีละบุตร) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2476].