พงศาวดารเมืองพัทลุง (หลวงศรีวรวัตรและขุนสิกขกิจบริหาร)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู พงศาวดารเมืองพัทลุง
พงศาวดารเมืองพัทลุง มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 ศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์), หลวง, และ สิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ), ขุน. (2462). "พงษาวดารเมืองพัทลุง". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15 (น. 1–58). พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย. [พิมพ์แจกในงานปลงศพพระยาศิรินธรเทพสัมพันธ์ (โต ศิริธร) แลคุณหญิงศิรินธรเทพสัมพันธ์ ปีมะแม พ.ศ. 2462]. (ต้นฉบับ) พิมพ์ครั้งที่ 1
2 ________. (2481). "พงศาวดารเมืองพัทลุง". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15 (น. 1–97). (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: ม.ป.พ. [เจ้าภาพพิมพ์ชำร่วยในการพระราชทานเพลิงศพหลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) ณเมรุวัดวัง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2481]. (ต้นฉบับ) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม