พงศาวดารเมืองสงขลา (พระยาสุนทรานุรักษ์)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู พงศาวดารเมืองสงขลา
พงศาวดารเมืองสงขลา มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 สุนทรานุรักษ์ (ชม), พระยา. (2471). "พงษาวดารเมืองสงขลา". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 (น. 30–73). พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย. [พิมพ์ในงานปลงศพหลวงชนาธิกรณ์อนุมัติ (สิงโต ลิมปพันธุ์) เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2471]. (ต้นฉบับ)