พงศาวดารเมืองไทรบุรี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารเมืองไทรบุรี มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พงษาวดารเมืองไทรบุรี". (2457). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (น. 69–100). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทานในงานศพฟักทองราชินิกูล พ.ศ. 2457).
2 "พงศาวดารเมืองไทรบุรี". (2470). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2 (น. 79–112). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2470].