พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

พระราชบัญญัติ[แก้ไข]

# รุ่น แก้ไขเพิ่มเติมโดย สถานะ
๒๙ มีนาคม ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบัน
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๐๘ ไม่ใช้แล้ว
๒ สิงหาคม ๒๕๐๔ ไม่ใช้แล้ว

กฎหมายลำดับรอง[แก้ไข]

กฎกระทรวง
# ชื่อกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมโดย สถานะ
กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบัน