พระราชพงษาวดาร/เล่ม 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราแผ่นดิน
กรมศึกษาธิการ
หนังสือ
พระราชพงษาวดาร
เล่ม ๑
สำหรับชั้น ๕ (ประโยค ๒ ชั้น ๒)
ตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอู่ทอง จนถึง
แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพที่ ๗ พระศรีสุธรรมราชา
มีคำแปลศัพท์ที่ยากต่าง ๆ
พิมพ์โดยรับสั่ง
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
อธิบดีกรมศึกษาธิการ
ครั้งที่หนึ่ง ๑๐๐๐ ฉบับ ราคาเล่มละ ๓ บาท
ร,ศ, ๑๒๐
โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • กรมศึกษาธิการ (ผู้รวบรวม). (2444). พระราชพงษาวดาร เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์.

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก