ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
; เอกสารต้นฉบับ
 
* มหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล), เจ้าพระยา. (๒๔๙๐2490). ''จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์. [บุตรและธิดาพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท พระยาอุไทยธรรม (หรุ่น วัชโรทัย) และคุณหญิงอุไทยธรรม (หลี วัชโรทัย) วันที่ ๒๖26 มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐2490].
 
; เอกสารอ้างอิง
 
* {{พลป|j|พ4|ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (๒๕๔๘2548). ''พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี''. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. {{isbn|9749528115}}.}}
* {{พลป|j|มตช|ปรามินทร์ เครือทอง (บรรณาธิการ). (๒๕๔๗2547). ''จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์''. กรุงเทพฯ: มติชน. {{isbn|9743232036}}.}}
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. 2414]]
[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. 2490]]
[[หมวดหมู่:จดหมายเหตุไทย|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง]]
[[หมวดหมู่:ความตายในราชสำนักไทย]]
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์