ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2347–2411)
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2394 จนถึงสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชนิพนธ์[แก้ไข]

กฎหมายและเอกสารทางการ[แก้ไข]

กวีนิพนธ์[แก้ไข]

คำอธิบาย[แก้ไข]

ชีวประวัติ[แก้ไข]

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

ภาษาต่างประเทศ[แก้ไข]

ศาสนา[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

งานที่เชื่อว่าเป็นพระราชนิพนธ์[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

พระราชประวัติและรัชสมัย[แก้ไข]

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[แก้ไข]

ศาสนาและพิธีกรรม[แก้ไข]

สถานที่[แก้ไข]

สุริยุปราคา[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก