ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2347–2411)
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2394 จนสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งาน[แก้ไข]

 1. ชุมนุมพระบรมราชาธิบายฯ (2457) (เริ่มดัชนี)
 2. "ตำนานภาษีอากรบางอย่าง", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 15 (2466) (ต้นฉบับ)
 3. "ตำนานภาษีอากรบางอย่าง (ต่อ)", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 (2468) (ต้นฉบับ)
 4. "บทเสภาเจ้าเงาะขับ", ใน บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2465) (ต้นฉบับ)
 5. ประกาศการเสด็จประพาศหัวเมืองชายทเลฝ่ายตวันตกฯ เมื่อปีมแม พ.ศ. 2402 (2462)
 6. ประกาศสังฆาณัติในรัชกาลที่ 4 (2512) (ต้นฉบับ)
 7. "ปฐมวงษ์", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (2460)
 8. พระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกฎ (2465) (ต้นฉบับ)
 9. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (2496) (เริ่มดัชนี)
 10. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 1–3 (2455) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 11. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา เล่ม 1 (2457) (ต้นฉบับ)
 12. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา เล่ม 2 (2495) (ต้นฉบับ: 1, 2)

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2472)
 2. "จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (2463)
 3. จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง, โดย เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) (2414)
 4. "จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ", โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (2463)
 5. "จดหมายเหตุหอสาตราคม", โดย นายเสน่ห์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) และ นายสุจินดา (หรั่ง), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (2463)
 6. "เจ้าไวสิรอยเมืองไอกุบโต", ใน หนังสือจดหมายเหตุ เล่มที่ 2 (หลัง) ใบที่ 18 (2409)
 7. "เฟี้สคิงและสกันด์คิง", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 8. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 4, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (2477) (ต้นฉบับ)
 9. "พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ฯลฯ", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 10. "เรื่อง รับเซอร์ยอน เบาริง ราชทูตอังกฤษ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 9 (2463) (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก