ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 67:
| แปลหัว = มาตรา 4
| Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi.
| ในกรณีที่การติดต่อสื่อสารกับแอลจีเรียนั้นเกิดขัดข้องอาลเฌรี<ref>กฎหมายนี้ออกในสมัยที่คือ ประเทศแอลจีเรียตกซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ดู {{w|en:French Algeria|แอลจีเรียของฝรั่งเศส}}</ref> นั้นเกิดขัดข้อง ผู้ว่าการ<ref>ตำแหน่งผู้ปกครองประเทศแอลจีเรียที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ชื่อเต็มคือ ผู้ว่าการใหญ่ (บ้างแปลว่า ข้าหลวงใหญ่) แห่งแอลจีเรีย (gouverneur général d'Algérie) ดู {{w|en:List of French governors of Algeria|รายชื่อผู้ว่าการแอลจีเรีย}}</ref> จะประกาศให้ทุกส่วนหรือบางส่วนของแอลจีเรียตกอยู่อาลเฌรีตกอยู่ในภาวะปิดล้อม ตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ก็ได้
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์