พุทธชัยมงคล 8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ พุทธชัยมงคลคาถา

ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
พุทธชัยมงคล ๘
(ขุนประพันธ์เนติวุฒิ และนายคำ ศาสนดิลก แปล)
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงจำนงสุนทร
(ช่วง โกมลานนท์)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๔


 • พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.พ. แสงสว่าง
 • ถนนบ้านหม้อ พระนคร โทร. ๒๓๕๕๒
 • นายจันกวง แซ่ห่าน ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
 • ๑๔ ส.ค. ๒๕๐๔

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • คำ ศาสนดิลก; และ ประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม), ขุน. (2504). พุทธชัยมงคล 8. พระนคร: โรงพิมพ์แสงสว่าง. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำนงสุนทร (ช่วง โกมลานนท์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 14 สิงหาคม 2504].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก