พูดคุย:ประกาศศาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศศาลเมืองสระบุรี เรื่อง ผู้ร้ายลอบวางเพลิงไหม้ศาล และถ้อยคำสำนวนความที่มีอยู่ในศาลหมดสิ้น ถ้าผู้ใดจะฟ้องร้องใหม่ภายในกำหนดสามเดือน พ้นกำหนดไปต้องเสียค่าธรรมเนียมความใหม่ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐". (๒๔๕๔, ๒๔ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 2454/D/1343_1.PDF, ตอน ๒๘, ตอนที่ ๐ ง. หน้า ๑๓๔๓–๗ ธันวาคม ๒๕๕๕.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ เขียนสะกดคำตามต้นฉบับ

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ประกาศศาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

เริ่มการอภิปรายใหม่