รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ค.ศ. 2003
ข้อความในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวแห่งนี้ เป็นการแปลและปริวรรตอักษรจากต้นฉบับภาษาลาวในเว็บไซท์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อยและกลาง (SMEPDO) ประเทศลาว


Emblem of Lao PDR


สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร
เลขที่ 32 /สปป
รัฐดำรัส
ของประธานประเทศ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว


เกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ฉบับปรับปรุง.