รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Emblem of Lao PDR


สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร

เลขที่ 32 /สปป

รัฐดำรัส

ของประธานประเทศ

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว


เกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ฉบับปรับปรุง.