ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

ลักษณอาญาของจีนมีมากชนิด สำหรับโทษต่าง ๆ ในการซึ่งจีนได้ใช้อาญาหนักแก่ผู้ปล้นหรือขะโมยที่ใช้อาวุธ ก็ตัดสินลงโทษถึงตายก็ดีอยู่ ทำให้ขะโมยคร้ามกลัว โดยเหตุว่า ไม่ถืออาวุธก็กลัวเจ้าของทรัพย์ ถ้าถืออาวุธก็กลัวอาญาหลวงอย่างสาหัส เพราะฉนั้น ในการปล้นหรือขะโมยจนฆ่ากันตายไม่ใคร่มี มีแต่เหตุการณ์ลักล้วงบ้างเล็กน้อย แต่เปนการแปลกประหลาดร้ายกาจอยู่ ในข้อซึ่งกฎหมายห้ามไม่ให้บุทคลใส่เครื่องประดับบางอย่าง มีการประดับกายด้วยไข่มุกเปนต้น กับทั้งทรมานตอกขื่อให้เนื้อแลกระดูกข้อเท้าเจ็บป่วย บางทีถึงแก่ชีวิตันตราย โดยเหตุว่า จะซักซอกให้สารภาพรับเปนสัตย์ แตถ้าผู้ร้ายใจแขงทนได้ ก็รอดตัว ถ้าผู้ไม่มีมีผิดทนไม่ได้ ก็ต้องจำใจรับสารภาพ

ยังมีอาญาทรมานอย่างร้ายแรงเกินแก่การควรกล่าวอิกหลายประการ ซึ่งเปนการน่ากลัวคล้ายกับโทษขบถ แต่กฎหมายบางอย่างนั้นก็มีดีบ้าง

แต่ในการทรมานคนโดยโทษหรือใช่โทษก็ดี เปนการผิดจากเบญจศึลข้อซึ่งห้ามไม่ให้ทรมานคนแลสัตว์ เพราะฉนั้น ในประเทศสิวิลัยซ์ทั้งหลายก็ละทิ้งการลงอาญาซึ่งเปนการทรมานกายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชั่วเวลามากหรือน้อยทั้งหมด แลไม่มีเมืองใดเลยที่ยังคงใช้การทรมานคนหรือสัตว์ เปนสิ่งซึ่งห้ามกันขาดทีเดียวทั่วกัน แต่ถ้าผู้ใดมีเจตนารัายที่สุด จนสึงกับเจตนาฆ่ามนุษย์ให้ตกล่วงไปแล้ว ผู้นั้นไม่สมควรอยู่ในระหว่างมนุษย์ได้แล้ว จึงใช้อาญาประหารชีวิตด้วยอาการที่จะให้ตายฉับไว มิให้เวลาผ่อนให้รู้ศึกเจ็บป่วยเพราะการทรมานได้สักครู่เดียว

ในสมุดนี้ มีภาพแลหมายเหตุอาญาจีนจดไว้เมื่อครั้งร้อยปีเศษมาแล้ว บัดนี้ จีนคงยกเลิกอาญาเหล่านี้บางอย่าง แต่ยังไม่รู้แน่ว่า อย่างไหนได้ยกเลิกแล้ว ถึงกระนั้น เราก็รู้แน่ว่า จีนใช้อาญาอย่างนี้มาหลายร้อยหลายพันปี พึ่งจะละลดบ้างเพียงในสมัยนี้