ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๑๑
นักโทษล่ามติดหลักเหล็ก

มีแผ่นเหล็กสรวมเปนปลอกฅอ ลั่นกุญแจที่สรวมหลักเหล็ก รูดหลวมให้นักโทษนั่งหรือยืนได้ โคนหลักมีแผ่นไม้แป้นสำหรับนั่ง ที่ปลายหลักสูงเกินสีสะครึ่งหลา มีป้ายห้อยบอกชื่อนักโทษแลโทษที่ทำผิด