ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๑๖
ตัดเอ็นน่อง

การตัดเอ็นน่อง เปนการทำโทษแก่นักโทษที่หนีโทษ ถังที่ตั้งข้างตัวใส่ปูนขาวชนิดหนึ่ง เรียกว่า "จูหนำ" สำหรับโรยรักษาแผลเมื่อตัดเอ็นน่องแล้ว การทำโทษอย่างนี้ กระทรวงยุติธรรมเลิกเสียแล้ว โดยเห็นว่า แต่เพียงนักโทษหนีเท่านี้ ไม่ควรทำโทษถึงเพียงนั้น