ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๑๗
จำตรึง

การจำตรึงตรา ต้องล่ามมือทั้ง ๒ ให้ติดกัน ล่ามตีนทั้ง ๒ ให้ติดกัน แลล่ามติดมั่นไว้กับหลักตัวนอนเหยียดบนแผ่นไม้ หนุนหมอนไม้ แลฅอก็ล่ามติดกับหลัก เช่นนี้ก็เหมือนตรึงหัวท้ายแลกลางตลอดกาย

บางทีนักโทษนี้เข้ากรงเหมือนรูปที่ ๑๔ ดังเห็นส่วนซี่กรงในรูปนี้