ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๑๘
พาไปเนรเทศ

มีนายทหารคุมตัวนักโทษที่ต้องเนรเทศไปยังเมืองที่นักโทษจะต้องอยู่นั้น นักโทษมีเสื่อสำหรับปูนอน พัดใบตาลสำหรับพัดหรือกันแดด ที่หลังเสื้อนักโทษมีอักษรตัวเด่นจารึกชื่อ ความผิด แลโทษ

การเนรเทศทำแก่นักโทษที่ทุบตีผู้ใหญ่ แลผู้เล่นเบี้ยเกินทุนไม่มีเงินใช้ แลความผิดอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณไม่ควรจะให้อยู่ในเมืองเดิมของตัวอิก

ถ้านักโทษต้องเนรเทศไปหัวเมืองใด ๆ ก็ดี สิ้นโทษแล้ว ก็เรียกกลับมาบ้านเมืองเดิมได้อิก แต่ถ้าต้องเนรเทศไปเมืองตาดแล้ว ก็ไม่ให้กลับมาบ้านเดิมอิกเลยตลอดชีวิต