ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
A Malefactor conducted to Execution.jpg

รูปที่ ๑๙
นำนักโทษไปประหารชีวิต

นักโทษถูกมัดมือไพล่หลังจำตรวนที่เท้า ถ้ากล่าวหยาบช้า ต้องมีขอยัดปิดปาก เสียบกระดานป้ายที่หลังสูงเหนือสีสะบอกชื่อ ความผิด แลโทษที่ตัดสิน นายเพ็ชฌฆาฏให้นักโทษเดิรไปข้างหน้า ถ้าชักช้า ก็เตือนให้เดิรด้วยอาวุธ