ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๗
ทำโทษคนเรือ

พวกจีนเปนอันมากอาศรัยอยู่ในเรือ มีอาการเกิดแก่เจ็บตายวิวาหะหากินอยู่ในเรือตลอดชาติทุกชั่วคนในตระกูลพวกอยู่เรือ มีเปนอเนกในลำแม่น้ำทั้งสิ้น อังกฤษเรียกคนพวกนี้ว่า "จีนน้ำ"

เมื่อจีนน้ำต้องโทษ ผู้คุมคนหนึ่งก็ยึดนักโทษให้คุกเข่าลง แลอิกคนหนึ่งก็จิกผม ตบหน้าด้วยหนังหนาซ้อนกัน ๒ แผ่นทำเปนรูปเกือก

(นี่แสดงว่า ไทยโบราณใช้เกือกจริง ๆ ทีเดียว ผิดกว่าจีนซึ่งไม่ใคร่จะมีเกือกแตะใช้ใส่กัน)