วิกิซอร์ซ:ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ

จาก วิกิซอร์ซ
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ
หน้านี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซของวิกิซอร์ซภาษาไทย คือผู้ใช้ที่มีสิทธิในการแก้ไขสไตลชีตและสคริปต์ทั้งไซต์ตามที่อธิบายไว้ที่ m:Interface administrators

ดูเพิ่มที่

รายชื่อผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ[แก้ไข]

ปัจจุบันมีผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซจำนวน 2 คน ดังนี้