วิธีใช้:เนมสเปซ

จาก วิกิซอร์ซ
เนมสเปซ
หน้านี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนมสเปซต่าง ๆ ที่มีในวิกิซอร์ซ และช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะใส่ข้อมูลลงไปในเนมสเปซใด

เกี่ยวกับเนมสเปซ[แก้ไข]

เนมสเปซคือกลุ่มของหน้าต่าง ๆ ในวิกิที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำบางคำที่สามารถรับรู้ได้โดยซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ซึ่งมีไว้แบ่งกลุ่มของหน้าต่าง ๆ โดยในบางเนมสเปซอาจมีความสามารถพิเศษหรือทำงานแตกต่างกันเมื่อเวลาโต้ตอบกับหน้าอื่น ๆ

เนมสเปซประกอบขึ้นเป็นส่วนแรกของชื่อหน้าแล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) เช่น หน้านี้ (วิธีใช้:เนมสเปซ) อยู่ในเนมสเปซ "วิธีใช้" ซึ่งใช้สำหรับอธิบายว่าวิกิซอร์ซทำงานอย่างไร

ขณะนี้วิกิซอร์ซมีเนมสเปซ 30 ชื่อ แบ่งเป็นเนมสเปซพื้นฐาน 14 ชื่อ แต่ละเนมสเปซมีเนมสเปซอภิปรายที่เกี่ยวข้อง รวมเป็น 28 ชื่อ และเนมสเปซเสมือนอีก 2 ชื่อ ส่วนชื่ออื่นที่ตั้งขึ้นเองโดยผู้ใช้ ระบบจะไม่ถือว่าเป็นเนมสเปซใหม่ เพราะซอฟต์แวร์ไม่สามารถรับรู้ได้ และชื่ออื่นนั้นจะอยู่ภายใต้เนมสเปซหลัก เหมือนบทความวิกิซอร์ซ

ทุกเนมสเปซจะมีหมายเลขกำกับไว้ ซึ่งแต่ละเนมสเปซจะมีเลขกำกับไว้สำหรับการใช้งานในฐานข้อมูลที่เก็บเนื้อหาของวิกิซอร์ซ

เนมสเปซในวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

เนมสเปซหัวเรื่อง หมายเลข เนมสเปซพูดคุย หมายเลข หน้าย่อย? การใช้งาน
(หลัก) 0 พูดคุย 1 yes (เนมสเปซหัวเรื่องจะไม่มีคำขึ้นต้น) หน้าเนื้อหาของวิกิซอร์ซ เป็นหน้าที่แสดงงานต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน
ผู้ใช้ 2 คุยกับผู้ใช้ 3 yes รวมหน้าของผู้ใช้ และหน้าอื่น ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้เพื่อใช้งานส่วนบุคคล หน้าพูดคุยใช้สำหรับติดต่อและอภิปรายผู้ใช้ระหว่างกัน และสามารถเข้าถึงสถิติของผู้ใช้ได้ และหน้าในเนมสเปซนี้ยังคงสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้อื่น ดังนั้นไม่ควรเก็บข้อมูลใดที่อาจไม่ปลอดภัยต่อท่าน
วิกิซอร์ซ 4 คุยเรื่องวิกิซอร์ซ 5 yes รวมหน้าประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิกิซอร์ซโดยตรง เช่น นโยบาย แนวปฏิบัติ เซ็นเตอร์พ้อยท์ การประเมินความคืบหน้า ฯลฯ
ไฟล์ 6 คุยเรื่องไฟล์ 7 no รวมหน้าคำอธิบายไฟล์สำหรับไฟล์ภาพและไฟล์เสียง รวมทั้งใช้สร้างการเชื่อมโยงกับตัวไฟล์เองด้วย ดูไฟล์ทั้งหมดได้ที่ พิเศษ:รายชื่อภาพ ลิงก์ที่ใช้กับไฟล์มีสามรูปแบบดังนี้
[[ไฟล์:Foobar.jpg]] แทรกไฟล์ภาพลงในหน้าอื่นโดยตรง (ใช้ไม่ได้กับไฟล์เสียง)
[[:ไฟล์:Foobar.jpg]] สร้างลิงก์ข้อความเชื่อมโยงไปยังหน้าคำอธิบายไฟล์
[[สื่อ:Foobar.jpg]] สร้างลิงก์ข้อความเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียงโดยตรง

ถ้าไฟล์อยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ ไฟล์นั้นจะแสดงผลที่วิกิซอร์ซด้วย พร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คอมมอนส์ ดูเพิ่มเติมที่ Help:Adding images, Help:Audio และ Help:Djvu

มีเดียวิกิ 8 คุยเรื่องมีเดียวิกิ 9 no รวมข้อความหน้าตาของระบบ เช่นลิงก์และข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ หน้าทั้งหมดในเนมสเปซนี้จะถูกล็อกถาวร แก้ไขได้เฉพาะระดับผู้ดูแลระบบขึ้นไปเท่านั้น สำหรับข้อความของระบบทั้งหมดดูที่ พิเศษ:ข้อความทั้งหมด
แม่แบบ 10 คุยเรื่องแม่แบบ 11 yes รวมหน้าแม่แบบ คือหน้าที่ใช้เป็นต้นแบบสำหรับข้อมูลส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่นกล่องข้อมูลหรือข้อความมาตรฐาน โดยโยงไปใช้แม่แบบ (transclude) หรือสำเนาเนื้อหาแม่แบบ (substitute) ลงในหน้าอื่น
วิธีใช้ 12 คุยเรื่องวิธีใช้ 13 yes รวมหน้าที่ให้ข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานวิกิซอร์ซและอธิบายกระบวนการและโพรโทคอลต่าง ๆ ที่ใช้ สำหรับทั้งผู้ใช้สารานุกรมและผู้เขียนบทความ ดูเพิ่มที่สารบัญของวิธีใช้
หมวดหมู่ 14 คุยเรื่องหมวดหมู่ 15 yes รวมหน้าที่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งแสดงรายชื่อหน้าและหมวดหมู่ย่อยที่ได้เพิ่มเข้ามายังหมวดหมู่นั้น และสามารถใส่ข้อความประกอบเพิ่มเติมได้
สถานีย่อย 100 คุยเรื่องสถานีย่อย 101 yes หน้าสถานีย่อยเป็นศูนย์รวมงานในหัวข้อเดียวกันเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคน ที่ไม่เหมาะกับหน้าผู้สร้างสรรค์ด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาบทความเฉพาะทางในเรื่องหนึ่ง ๆ ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:สถานีย่อย
ผู้สร้างสรรค์ 102 คุยเรื่องผู้สร้างสรรค์ 103 yes เนมสเปซนี้มีไว้สำหรับรายชื่อผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ รวมถึงลิงก์ไปยังโครงการในเครือ (เช่นคอมมอนส์หรือวิกิพีเดีย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ Help:Author pages
งานแปล 114 คุยเรื่องงานแปล 115 yes เนมสเปซที่เก็บงานที่แปลโดยผู้ใช้วิกิซอร์ซ
หน้า 250 คุยเรื่องหน้า 251 no เนมสเปซนี้มีไว้เก็บการถอดอักษรแต่ละหน้าของงานต่าง ๆ ควบคู่กับหน้าต้นฉบับของงานนั้น เนื้อหาของเนมสเปซนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ผู้อ่านสามารถดูได้โดยตรง แต่จะรวมอยู่ในเนมสเปซหลักแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ วิธีใช้:การพิสูจน์อักษร
ดัชนี 252 คุยเรื่องดัชนี 253 no หน้าดัชนีใช้เพื่ออธิบายงานที่มีการสแกนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ DJVU หรือ PDF) มีลิงก์ไปยังแต่ละหน้าของงาน รวมถึงข้อมูลบรรณานุกรมเกี่ยวกับการสแกนนั้น ๆ เช่น วันที่ ผู้จัดพิมพ์ สถานที่ ฯลฯ
มอดูล 828 คุยเรื่องมอดูล 829 no ส่วนขยาย Scribunto สำหรับบรรจุรหัสสคริปต์ลูอา (Lua script) ซึ่งใช้งานในแม่แบบผ่านทางฟังก์ชันแจงส่วนพิเศษอันนอกเหนือจากการทำงานปกติของมีเดียวิกิ
พิเศษ -1 N/A รวมหน้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์เมื่อถูกเรียก เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามผลที่ระบบคำนวณได้ หน้าพิเศษเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น พิเศษ:ปรับปรุงล่าสุด สามารถสร้างเป็นลิงก์ในหน้าอื่นได้ตามปกติ เว้นแต่ว่าหากหน้าพิเศษนั้นต้องใส่พารามิเตอร์เพิ่ม จำเป็นต้องใช้ยูอาร์แอลในการอ้างถึงแบบลิงก์ภายนอก ตัวอย่างเช่น http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=พิเศษ:ปรับปรุงล่าสุด&days=3&limit=10 ซึ่งแสดงรายการปรับปรุงล่าสุดภายในสามวันจำนวนสิบรายการ
สื่อ -2 N/A ใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อความไปยังไฟล์โดยตรง โดยไม่ผ่านหน้าคำอธิบายภาพหรือเสียง ซึ่งวิกิซอร์ซจะไม่ค่อยมีการใช้งาน

External links[แก้ไข]