ศาลปกครอง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

คำสั่ง[แก้ไข]

เลขที่ ชื่อคดี ลงวันที่ ชื่อศาล ตุลาการ หมายเหตุ
คดีหมายเลขดำที่ คดีหมายเลขแดงที่
๒๕๕๔
๖๗๑/๒๕๕๔
  • คดีระหว่างธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่ ๑ และธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่ ๑ และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ ๒ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
  • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ศาลปกครองกลาง สายทิพย์ สุคติพันธ์, ประนัย วณิชชานนท์, วชิระ ชอบแต่ง, ประกาย วิบูลย์วิภา
  • ขอให้ศาลเพิกถอนมติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้นำภาพยนตร์ เรื่อง อินเซ็ค อิน เดอะ แบ็คยาร์ด (Insects in the Backyard) ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ฯลฯ
  • (คดีอินเซ็ค อิน เดอะ แบ็คยาร์ด)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]ขึ้น