สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477–2489)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2477[แก้ไข]

 1. ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2477
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)
 3. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ 4 ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2477

พ.ศ. 2478[แก้ไข]

 1. พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. 2478
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 4)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)
 4. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 5. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พุทธศักราช 2477

พ.ศ. 2479[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 7)
 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479

พ.ศ. 2480[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1938)

พ.ศ. 2481[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2481
 2. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2481
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

พ.ศ. 2482[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482
 2. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482
 3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
 4. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482

พ.ศ. 2483[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรีและต่างเคารพบูรณภาพและอาณาเขตแห่งกันและกัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2483
 2. ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2483
 3. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483
 4. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช 2483

พ.ศ. 2484[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2484
 2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2484
 4. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484
 5. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484
 6. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
 7. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484

พ.ศ. 2485[แก้ไข]

 1. ประกาศ เรื่อง การยกเลิกบรรดาศักดิ์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2485
 2. ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 25 มกราคม 2485
 3. พระราชกริสดีกาจัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485
 4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2485
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2485
 6. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. 2457 พุทธสักราช 2485
 7. รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485

พ.ศ. 2486[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486

พ.ศ. 2487[แก้ไข]

 1. ประกาสตั้งรองนายกรัถมนตรีประจำเพชรบูรน์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2487
 2. ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงค์ไทย ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2487
 3. ประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทล ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2487
 4. พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเพอท่าโรง จังหวัดเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487
 5. พระราชกำหนดจัดส้างพุทธบุรีมนทล พุทธศักราช 2487
 6. พระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487
 7. พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2487
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 13) พุทธศักราช 2487
 9. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487

พ.ศ. 2488[แก้ไข]

 1. ประกาศยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2488
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488
 3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488
 4. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 2488
 5. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488

พ.ศ. 2489[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489
 2. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489