สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พ.ศ. 2478–2489)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2477[แก้ไข]

 1. ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2477
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ 4 ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2477

พ.ศ. 2478[แก้ไข]

 1. พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. 2478
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)
 3. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 4. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พุทธศักราช 2477

พ.ศ. 2479[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479

พ.ศ. 2481[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2481
 2. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2481
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

พ.ศ. 2482[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482
 2. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482
 3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
 4. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482

พ.ศ. 2483[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรีและต่างเคารพบูรณภาพและอาณาเขตแห่งกันและกัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2483
 2. ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2483
 3. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483
 4. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช 2483

พ.ศ. 2484[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2484
 2. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484
 3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2484

พ.ศ. 2485[แก้ไข]

 1. ประกาศ เรื่อง การยกเลิกบรรดาศักดิ์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2485
 2. ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 25 มกราคม 2485
 3. พระราชกริสดีกาจัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485
 4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2485
 5. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. 2457 พุทธสักราช 2485
 6. รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485

พ.ศ. 2487[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2487
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 13) พุทธศักราช 2487
 3. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487

พ.ศ. 2488[แก้ไข]

 1. ประกาศยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2488
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488
 3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488
 4. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 2488
 5. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488

พ.ศ. 2489[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489