สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับหน้าสถานีย่อยที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาทหารของประเทศไทย

ประมวลกฎหมาย[แก้ไข]

การแก้ไขเพิ่มเติม[แก้ไข]

  1. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2469 (ต้นฉบับ)
  2. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2470 (ต้นฉบับ)
  3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช 2473 (ต้นฉบับ)
  4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช 2476 (ต้นฉบับ)
  5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2478 (ให้ใช้พระราชบัญญัติซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย) (ต้นฉบับ)
  6. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน พุทธสักราช 2486 (ต้นฉบับ)
  7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน (ฉบับที่ 7) พุทธสักราช 2487 (ต้นฉบับ)
  8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2507 (ต้นฉบับ)

อนุบัญญัติ[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]