สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 แทนที่ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)

ประมวลกฎหมาย[แก้ไข]

การแก้ไขเพิ่มเติม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 — ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512 — ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 — วิธีการเกี่ยวกับโทษ และความผิดเกี่ยวกับการปกครอง การยุติธรรม การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เพศ เสรีภาพ และทรัพย์
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 — การกักขัง
 5. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 — ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522 — ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 — ความผิดเกี่ยวกับเพศ เสรีภาพ และทรัพย์
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 — การเพิ่มโทษ และการเรียงกระทงลงโทษ
 9. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 — ลักทรัพย์
 10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 — ความผิดเกี่ยวกับเพศและเสรีภาพ
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 — การกักขัง
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 — การคุมประพฤติ
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 — ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2535 — ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
 15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2537 — ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540 — ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 — การกักขัง การปรับ และการคุมประพฤติ
 18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546 — การประหารชีวิต
 19. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 — การก่อการร้าย
 20. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2547 — ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 21. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550 — ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
 22. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 — ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 23. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550 — แก้ไขเลขมาตรา
 24. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 — ความรับผิดทางอาญาของเด็ก
 25. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 — นิยามของ "เจ้าพนักงาน" ลหุโทษ อัตราลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับศพ และการทำให้อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
 26. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558 — ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 27. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 — สื่อลามกอนาจารเด็ก
 28. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 — การปรับ มาตรการแทนการปรับ การคุมความประพฤติ และผู้กระทำความผิดหลายคน
 29. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 — อายุความในการบังคับใช้โทษปรับ และอัตราโทษปรับ
 30. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 — ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 31. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 — ความผิดเกี่ยวกับการทำให้แท้ง

อนุบัญญัติ[แก้ไข]

คำวินิจฉัย[แก้ไข]

งานอื่น[แก้ไข]