สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายอาญา/คดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประมวลกฎหมายอาญา
คดีความที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญา

ศาลยุติธรรม[แก้ไข]

ศาลชั้นต้น[แก้ไข]

 • คำพิพากษาศาลอาญา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2500 — คดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500 ระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
 • คำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 — คดีหมายเลขแดงที่ 1237/2550 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท(พระมหากษัตริย์)
 • คำพิพากษาศาลอาญา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 — คดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 — คดีหมายเลขแดงที่ อ.3314/2559 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายณัฐพรรณ์ หรือแอ๊ด หลุ่มบางล้า กับพวก จำเลย เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ก่อให้เกิดระเบิด ลหุโทษ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ฯ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (เริ่มดัชนี)
 • คำพิพากษาศาลอาญา ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 — คดีหมายเลขแดงที่ อ 2469/2562 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ กับพวก จำเลย เรื่อง ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ความผิดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เริ่มดัชนี)
 • คำสั่งศาลอาญา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 — คดีหมายเลขแดงที่ พศ 76/2564 ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้คัดค้าน เรื่อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • คำพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 — คดีหมายเลขแดงที่ อ 2211/2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี โจทก์ นายจำรัส [ปกปิด] จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ต้นฉบับ)

ศาลชั้นอุทธรณ์[แก้ไข]

 • คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 — คดีหมายเลขแดงที่ 6884/2561 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายปิยรัฐ จงเทพ กับพวก จำเลย เรื่อง ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ทำให้เสียทรัพย์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เริ่มดัชนี)

ศาลฎีกา[แก้ไข]

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2531 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2531 — คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ โจทก์ นายวีระ มุสิกพงศ์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6083/2546 ลงวันที่ 16 กันยายน 2546 — คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6374/2556 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 — คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ
 • คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 — คดีหมายเลขแดงที่ อม. 211/2560 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเลย เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต้นฉบับ)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7741/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 — คดีระหว่างพนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี โจทก์ นายสุชาติ [ปกปิด] จำเลย เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ลหุโทษ (เริ่มดัชนี)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2561 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 — คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช โจทก์ นายณัฐพงษ์ นกแก้ว จำเลย เรื่อง ลักทรัพย์ (เริ่มดัชนี)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1688/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 — คดีระหว่างนายพันธ์เทพ ศรีเทพ กับพวก โจทก์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพวก จำเลย เรื่อง ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ (ชั้นตรวจรับคำฟ้อง) (เริ่มดัชนี)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 — คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ [ปกปิด] จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 — คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครพนม โจทก์ [ปกปิด] จำเลย เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ฉ้อโกง ความผิดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาลรัฐธรรมนูญ[แก้ไข]