สถานีย่อย:มหาเถรสมาคม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาเถรสมาคม
คณะบุคคล ประกอบด้วย พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารคณะสงฆ์ของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งให้เรียกว่า "มหาเถรสมาคม" ต่อมา เปลี่ยนเป็น "สังฆสภา" ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และกลับมาใช้ชื่อ "มหาเถรสมาคม" ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505[1]
ตราธรรมจักร เครื่องหมายของมหาเถรสมาคม

งาน[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. มหาเถรสมาคม. (ม.ป.ป.) เกี่ยวกับมหาเถรสมาคม. สืบค้นจาก http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=about