สถานีย่อย:เกษตรกรรม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้
นาในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

การทำนา[แก้ไข]

  1. "ทำนาท้องสนามหลวง", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
  2. พิธีและคาถาในการทำนา, โดย ครูอ้วน (2508)
  3. "เรื่องทำนา", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 3 (2462) (ต้นฉบับ)
  4. "แรกนาขวัญ", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)

การเพาะปลูก[แก้ไข]

  1. ตำนานไม้ต่างประเทศบางชะนิดในเมืองไทย, โดย พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) (2483) (เริ่มดัชนี)
  2. "เรื่องสวน", โดย เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค), ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 3 (2462) (ต้นฉบับ)
  3. วิธีปลูกองุ่นในเมืองไทย, โดย หลวงสมานวนกิจ (เจริญ สมานวนกิจ) (2508) (เริ่มดัชนี)

การเลี้ยงสัตว์[แก้ไข]

  1. "วิธีการเลี้ยงปลา", ใน หลายรส (2512) (เริ่มดัชนี)