สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2480/หนังสือ 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำแปล
 • สถานทูตเยอรมัน
 • กรุงเทพฯ
๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๗
ท่านรัฐมนตรี

อนุสนธิข้อ ๑ วรรค ๓ แห่งสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างไรชเยอรมันกับราชอาณาจักรสยาม ซึ่งลงนามกันวันนี้ ตามคำสั่งจากรัฐบาลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอทำหลักฐานข้อความซึ่งเราได้ทำความเข้าใจกันไว้ว่า บทในข้อและวรรคที่ว่านั้นไม่เป็นอันกะทบต่อบันดาข้อบังคับทั่ว ๆ ไปว่าด้วยการจ้างกรรมกรต่างประเทศ ซึ่งอัครภาคีผู้ทำสัญญาออกใช้อยู่หรือจะได้ออกใช้ต่อไปในภายหน้า

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความนับถืออย่างยิ่งมายังท่านรัฐมนตรี

 • (ลงนาม) ว. โทมัส
 • อัครราชทูตเยอรมัน
พณฯ
 • หลวงประดิษฐมนูธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก