สัญญาไทย–ฝรั่งเศสครั้งสมเด็จพระนารายณ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สัญญาไทย–ฝรั่งเศสครั้งสมเด็จพระนารายณ์ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "สำเนาหนังสือสัญญา". (2469). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34 (น. 22–29). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (นายเรือโท สุวรรณ ศุภสมุทร พิมพ์ในงารปลงศพนายหลี ศุภสมุทร ผู้เปนบิดา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469).
2 "สัญญาไทย–ฝรั่งเศสครั้งสมเด็จพระนารายณ์". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 12–16). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]