สามก๊กอิ๋น

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สามก๊กอิ๋น
พิมพ์เป็นบรรณาการผนวกกับเรื่องเม่งเฉียว
พงศาวดารจีนแผ่นดินไต้เหมง
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายชุบ มุนิกานนท์ ท.ม.
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

สารบัญ
โดย ชั้น สร้อยพิสุทธิ์
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์
โดย ส. พลายน้อย
โดย จุ้ยเยฺว่ชานเหริน, แปลโดย ไม่ปรากฏ

พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย เลขที่ 2 ซอยสุขา 2 ถนนเฟื่องนคร
นครหลวงฯ โทร. 218405 นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2515

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สามก๊กอิ๋น. (2515). นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย. (พิมพ์เป็นบรรณาการผนวกกับเรื่องเม่งเฉียว พงศาวดารจีนแผ่นดินไต้เหมง ในงานพระราชทานเพลิงศพนายชุบ มุนิกานนท์ ท.ม. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ 23 ธันวาคม 2515).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก