หนังสือจดหมายเหตุ/เล่มที่ 1 (แรก)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
๏หนังสือจดหมายเหตุ๚

Bangkok Recorder.
เล่ม ๑
จุลศักราช ๑๒๐๖–๑๒๐๗

ใบที่ ประจำ
1 เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1844 เดือน 8 ปฐมาษาฒ ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
2 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1844 เดือน 8 ทุติยาษาฒ ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
3 เดือนกันยายน ค.ศ. 1844 เดือน 9 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
4 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1844 เดือน 10 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
5 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1844 เดือน 11 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
6 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1844 เดือน 12 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
7 เดือนมกราคม ค.ศ. 1845 เดือนอ้าย ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
8 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1845 เดือนยี่ ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
9 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1845 เดือน 3 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
10 เดือนเมษายน ค.ศ. 1845 เดือน 4 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206
11 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1845 เดือน 5 ปีมะเส็ง สัปตศก จ.ศ. 1207
12 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1845 เดือน 6 ปีมะเส็ง สัปตศก จ.ศ. 1207