หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0503/15968

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0503/15968 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร. 0503/15968 เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2507". (ม.ป.ป.). ใน คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, รวมคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (น. 5–6). [เอกสารพิมพ์ดีด]. คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เลขที่ 2603, แฟ้ม 83). หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.