หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 "หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา กรมการเมืองตะนาวศรี อนุญาตให้พ่อค้าเดนมาร์คเข้ามาค้าขายยังประเทศไทย". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 4). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เนื้อความตรงกับฉบับที่ 1
2 หนังสือออกพระจอมเมือง อนุญาตให้พ่อค้าเดนมาร์คเข้ามาค้าขายยังประเทศไทย]]". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 5). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เนื้อความตรงกับฉบับที่ 2

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. คือ "กาปีดตันกราเปรา" มาจาก "Captain Crappé" หมายถึง Roland Crappé

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]