หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๔

ดำเนิรการต่อไป ครั้นกรรมการตรวจแก้ได้พิจารณาแก้ไขอีกชั้นหนึ่งแล้ว ก็ไดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายสืบมาจนทุกวันนี้

ครั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงพระราชดำริว่า กรรมการตรวจแก้ได้ทำการมาด้วยความเหนื่อยยากเป็นงานแรมปี เหตุว่า ต้องแก้ไขถ้อยคำสำนวนในร่างคำแปลเดิมของกรมร่างกฎหมาย ทั้งได้บัญญัติคำที่ใช้เป็นคำเทฆนิคขึ้นก็มาก จนเป็นแบบอย่างได้อาศัยใช้มาจนบัดนี้ นับว่า ได้วางรูปการในเบื้องต้นไว้เสร็จ ไม่จำต้องตั้งไว้เป็นนิรันดร เพราะประมวลกฎหมายภาคสำคัญก็ได้ออกประกาศแล้ว จึ่งให้ยกเลิกเสีย

เมื่อได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย บรรพ ๓ ซึ่งได้ตรวจชำระใหม่แล้ว กรรมการกรมร่างกฎหมายก็ได้เริ่มตรวจพิจารณาชำระบรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพย์สินต่อมา

ในการตรวจชำระและร่างกฎหมาย กรรมการได้พยายามที่จะให้ได้ผลอย่างน้อย ๓ ประการดังพรรณนามาแล้วในตอนต้น เหตุฉนั้น ก่อนยกร่างขึ้น กรรมการได้ศึกษาหลักกฎหมายไทยในส่วน