หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

ประมุขแห่งแคว้นมีอำนาจบริหารอย่างกว้างขวางภายใต้การควบคุมของผู้สำเร็จราชการอินโดจีนอีกชั้นหนึ่ง แต่อำนาจทางการทูตนั้นมีจำกัด จะติดต่อกับกงสุลต่างประเทศประจำแคว้นของตนได้ แต่จะติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศไม่ได้

ประมุขแห่งแคว้นมีอำนาจตุลาการอย่างกว้างขวาง และโดยฉะเพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้พิจารณาคดีอุทธรณ์จากศาลพื้นเมือง

ในทางทหาร ประมุขแห่งแคว้นไม่มีอำนาจบังคับบัญชากองทหารในแคว้นของตน แต่ทำการร่วมมือและประสานงานกับกองทหารนั้น ๆ

ประมุขแห่งแคว้นแต่ละแคว้นมีสภาที่ปรึกษาดังเช่นผู้สำเร็จราชการอินโดจีน และแคว้นแต่ละแคว้นก็มีรัฐการบริการส่วนกลางของตนแบ่งเป็นกรมกองแผนกต่าง ๆ ในเรื่องสภาที่ปรึกษาและการบริหารรัฐการส่วนกลางของแคว้นนั้น จะได้กล่าวถึงฉะเพาะของแคว้นลาวและเขมรในภาคที่เกี่ยวกับแคว้นนั้น ๆ

มีกิจการบางอย่างที่แคว้นทุกแคว้นดำเนินโดยอาศัยเงินงบประมาณของแคว้นนั้น ๆ กิจการเหล่านี้ คือ

๑. การบำบัดโรคสัตว์

๒. การเกษตรกรรม

๓. การป่าไม้

๔. การตำรวจรักษาเมืองอินโดจีน

๕. การตรวจงานโยธา

๖. การค้นคว้าและการตรวจจับผู้ปลอมแปลงสินค้าที่จดทะเบียนแล้ว