หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

ด้วย พณฯ นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทยเรียบเรียงลักษณะการปกครองในแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศสขึ้นเสนอ กระทรวงมหาดไทยได้จัดการรวบรวมและเรียบเรียงเสนอขึ้นไปตามความประสงค์แล้ว มีบัญชาให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาส่วนหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ขึ้นตามบัญชา แต่ทว่า ในการรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ มีเวลาน้อย ไม่มีโอกาสที่จะสืบสวนค้นคว้าข้อความและหลักฐานได้ทั่วถึง ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงอาจมีข้อบกพร่องคลาดเคลื่อนอยูบ้างโดยธรรมดา กระทรวงมหาดไทยจึงขอทำความเข้าใจไว้ณที่นี้ด้วย

กระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๓